نیاز درختان به آب از طریق انهار حتی در مناطق بارانی و مرطوب نیز امری است مهم و قابل توجه ، آبیاری درختان بطرق مختلفی صورت می گیرد که ذیلا" بیان می شود :

طریقه کرتی که چندان معمول نیست ولی در بعضی از باغات رایج است این طریقه بدین ترتیب است که کرتهای مناسبی بر حسب جنس و شیب زمین احداث نموده و تمامی این قطعات را آبیاری می نمایند .

 

 

 


طریقه نشتی که طریقه دیگری است در روی ردیف درختان در سال اول نهرهای کوچک احداث کرده ولی باید به شعاع کمی اطراف درختان را خاک ریزی نموده تا آب در حین عبور کردن از مسیر درختان مستقیماً با تنه درخت برخوردی نداشته باشد و محاسن آن این است که اکسیژن هوا به راحتی از هوا به ریشه ها می رسد ، ثانیاً تنه درخت از بروز بیماری های قارچی در امان است ولی در طریقه کرتی که قبلا" ذکر شد این محاسن را نداشته ضمناً داخل کرت ها نیزعلوفه زیادی روییده است که این امر هزینه زیادی را در بر خواهد داشت .

برای طریقه نشتی در سال دوم انهاری ور طرف درختان به فاصله 30 سانتی متر از درخت ایجاد نموده تا آب به طور نشتی به ریشه درختان برسد . در یکی دو سال بعد نیز این فاصله اندکی اضافه شده و سپس ثابت خواهد ماند . دلیل اضافه شدن فاصله به خاطر گسترش پیدا نمودن ریشه در داخل زمین است .

همان طور که کمی آب باعث خسارت به درخت خواهد شد زیادی آن نیز موجب می شود که زمین دیر رطوبت خود را از دست بدهد که در نتیجه در بعضی از منطق تولید باطلاق نموده و ریشه نبات که در آب راکد زمین احاطه شده ، خفه گردیده و درخت از بین می رورد در اراضی شنی و سبک نیز این صدمه خیلی کمتر است . زیرا در این قبیل اراضی آب به اعماق زمین رفته و ریشه تا اندازه ای از خفگی در امان می ماند .

آبیاری بارانی و قطره ای نیز بخصوص در مزارع و باغات وسیع . مکانیزه از نظر کیفی بسیر مناسب و انجام آن سهل تر و بهتر صورت می گیرد لیکن هزینه آن در ابتدا زیاد است و همان طور که ذکر شد در مزارع و باغات وسیع مقرون به صرفه می باشد و بعضی از موسسات کشاورزی و آبیاری خصوصی این کار را انجام می دهند لذا از شرح مفصل آن خودداری می گردد .

باغداران باید اطلاع داشته باشند هنگامی که درخت گل نموده و عمل تلقیح صورت می گیرد باران های پی در پی در این موقع برای درخت ضرر دارد که می بایستی سر تسلیم فرود آورد.

باد و تگرگ در هنگام بهار که درختان گل کرده اند موجب ریزش آنها شده و خسارات وخرد می سازند در باغات وسیع نقاطی که بادهای موسمی دارند بخصوص در بهار که باعث یخ زدن گل ها شده و صدماتی وارد می گردد صاحبان باغ می توانند در مسیر باد در یک ردیف در آخرین نقطه باغ درختانی مانند انواع سوزنی برگ ها چون سرو و کاج کاشته و تا اندازه ای این صدمات را تقلیل دهند .